Cena usług świadczonych przez Biuro jest za każdym razem przedmiotem indywidualnych negocjacji.

Na jej wysokość składa się kilka czynników. Przede wszystkim nakład pracy potrzebny do prawidłowego i rzetelnego wypełnienia obowiązków przez Biuro, zakres świadczonych usług itp.