606 434 203 kontakt@pjos.pl
Zaznacz stronę
Biuro rachunkowe to miejsce, gdzie po podpisaniu stosownej umowy o współpracy, świadczone są usługi polegające na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz innych usług związanych z formalną stroną obsługi firmy.Wśród podstawowych obowiązków biura rachunkowego należy wymienić 6 punktów:
1. rozliczenia na podstawie dostarczonych dokumentów
2. prowadzenie ksiąg rachunkowych (książki przychodów i rozchodów, księgi handlowe)
3. prowadzenie ewidencji podatkowych (rejestry VAT)
4. obsługa ubezpieczeń społecznych (deklaracje ZUS, rozliczanie zasiłków)
5. obsługa kadrowa (sporządzanie list płac pracowników, obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne)
6. kontakt z urzędami (jak: Urząd Skarbowy, ZUS)