606 434 203 kontakt@pjos.pl
Zaznacz stronę

Zarówno spółki, jak i indywidualni przedsiębiorcy mogą zdecydować się na formę opodatkowania, jaką jest ryczałt. Mimo że może ona być dla nich korzystniejsza, muszą pamiętać o trzymaniu się określonych wymogów formalnych. Dotyczą one specyfiki prowadzenia dokumentacji, która jest obowiązkowa dla każdego ryczałtowca. O czym nie mogą więc zapomnieć osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie w formie ryczałtu? Sprawdź.

Ewidencja przychodów

Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przychodów od momentu, w którym zdecydował się na to, że będzie płacił podatki w formie ryczałtu. W dokumencie tym muszą być zawarte takie informacje oraz dane jak faktury, faktury VAT RR, dowody wewnętrzne, z których wynika wysokość dochodów za dany dzień.

Podczas dokonywania wpisów do ewidencji przychodów trzeba uwzględniać numery faktur i daty ich wystawienia. Trzeba także zaznaczyć datę, kiedy miało miejsce dokonanie zapisu w ewidencji oraz wpisać numer, jaki wpis ten miał w odniesieniu do całego dokumentu.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują podczas prowadzenia swojej działalności kasy fiskalne, muszą dokonywać wpisów do ewidencji zgodnie z raportami dobowymi.

Odliczenia od dochodu – takie jak na przykład składka ZUS – należy zapisywać pod osobnymi pozycjami w dokumencie.

Na pierwszy rzut oka prowadzenie ewidencji przychodów nie wydaje się zbyt skomplikowane. Jednak wymaga to dużej skrupulatności i znajomości podstawowych przepisów. Jeżeli przedsiębiorca nie jest biegły w kwestiach podatkowych, powinien skorzystać z usług specjalistów” – wyjaśnia ekspert z Biura Rachunkowego Pjos z Szadka.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przepisy mówią o tym, że środki trwałe to przedmioty, które należą do podatnika lub są jego współwłasnością. Są to także dobra, które nabył lub wytworzył we własnym zakresie. Przedmioty te uznaje się za środki trwałe, jeżeli w dniu, w którym zostały przyjęte do używania, były kompletne i zdatne użytku. Są to na przykład samochody, inne środki transportu, urządzenia, sprzęty, a także budowle oraz budynki i lokale, jeżeli stanowią one odrębną własność. Wartości niematerialne to natomiast między innymi licencje, prawa autorskie i do wynalazków oraz spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i budynków.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych musi uwzględniać takie dane jak datę nabycia oraz przyjęcia do używania dóbr. Musi tam być odnotowany dokument, na podstawie którego doszło do ich zakupu, ich wartość początkowa oraz stawka amortyzacyjna. Ponadto wymaga się, aby w wykazie tym odnotowano symbol Klasyfikacji Środków Trwałych.