606 434 203 kontakt@pjos.pl
Zaznacz stronę

Doradztwo księgowe w Łasku jest świadczone często przez biura rachunkowe dla tych firm, które ze względu na specyfikę swojej działalności wolą swoją obsługę księgowo-rachunkową i kadrowo-płacową realizować bez pomocy zewnętrznych specjalistów. To, że wiele podmiotów nie decyduje się na stałą współpracę z ekspertami księgowości w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych czy KPiR, nie oznacza tego, że nie korzystają oni z ich wiedzy wcale. Popularne jest bowiem doradztwo księgowe. Czego ono dotyczy?

Czym jest doradztwo księgowe?

Doradztwo księgowe to szeroka usługa dedykowana dla młodych firm, a także tych restrukturyzowanych, które chcą polepszyć modele funkcjonowania księgowości w swoich działalnościach. Prowadzone może być przez certyfikowanych księgowych, którzy podpowiadają, rekomendują oraz wdrażają nowe narzędzia obsługi księgowej i kadrowo-płacowej. Wynikiem doradztwa jest najczęściej usprawnione działanie procesów wewnętrznych firmy klienta, w tym rozpoczęcie stosowania tzw. rachunkowości zarządczej.

Za nią uznaje się takie mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami, aby menagerowie i zarządy uzyskiwały niezbędne dane do przygotowywania strategii portfelowych, rozwojowych oraz produktowych. Rachunkowość zarządcza ma bowiem służyć wewnętrznym procesom firmy i powinna spełniać kilka funkcji:

  • ułatwianie w podejmowaniu decyzji,
  • funkcja planistyczna i taktyczna,
  • funkcja kontrolna i operacyjna,
  • funkcja szerokich analiz finansów i płynności ekonomicznej firmy.

Najpopularniejsze usługi w ramach doradztwa księgowego w Łasku

Doradztwo księgowe wielokrotnie dotyczy młodych firm lub tych, które przekroczyły limit roczny przychodów i z księgowości uproszczonej (KPiR) muszą przejść na księgowość pełną. To wtedy specjaliści z takich biur rachunkowych jak PJOS , które świadczy swoje usługi również w miejscowości Łask opracowują, modyfikują i wdrażają zakładowe plany kont. Dokonują oni również rewizji polityki rachunkowości w firmie, dostosowując ją do nowoczesnych standardów. Często doradztwo dotyczy np. wdrażania elektronicznych programów księgowych, systemów do analizy danych, a nawet szkoleń z obsługi takich narzędzi. Z takiej opcji skorzystać może każdy przedsiębiorca.

Ważną usługą doradztwa księgowego jest także dostosowywanie istniejących w firmie rozwiązań do wymogów prawa. Pamiętać należy bowiem o tym, że ustawy o rachunkowości są nowelizowane i należy podążać za wprowadzanymi nowościami w przepisach. W razie sporów z US i ZUS usługi doradztwa księgowego pozwalają na skorzystanie z pomocy specjalistów m.in. w ramach wyprowadzania długów podatkowych. Warto pytać również ekspertów z biur rachunkowych, czy są w stanie przeprowadzić w przedsiębiorstwie pożądane optymalizacje podatkowe.

Przykładem optymalizacji jest rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, czy też rozliczanie strat podatkowych oraz ulga za złe długi. Istniejących rozwiązań jest znacznie więcej.